TRANSPORTmessa 2020
Torsdag 2. – lørdag 4. september 2021

               


Velkommen til vår 10. nasjonale transportmesse på Gardermoen
2. – 4. september 2021


"Med målsetting om å forene tilbydere og brukere av transportmateriell, samt bidra til rekruttering og opprettholdelse av landets viktige transportmiljø."

Vi gleder oss til tilretteleggelse av vår sagnomsuste og folkelige transporthappening på Gardermoen.

Et messekonsept bransjen føler tilhører dem selv, med klare ønsker fra utstillere om kontinuitet og fortsettelse i årene fremoverfor. Tilrettelagt på bransjens premisser, lavest mulig kostnadsbilde for den enkelte utstiller, likhet for alle, stor grad av folkelighet, enkelt å være utstiller.

Hele utstillerområdet på Gardermoen er oppgradert! Herav tre serveringssteder fordelt langs den ene felles utstillergata messekonseptet er så godt kjent for og hvor samtlige utstillere oppnår like god eksponering. Gleder oss også at festivaltoaletter er byttet ut med skikkelige vannklosetter.

Gratis non-stop shuttlebusser til/fra landets trafikk-knutepunkt OSL hovedflyplassen. Gratis parkering for personbiler/vogntog (garantert plass nok til alle)