TRANSPORTmessa 2020

           
Velkommen til vår 10. nasjonale transportmesse 2. – 4. september 2021

OBS: messa arrangeres i september 2021 forutsatt at Covid 19 situasjonen tillater det, og det er ingen økonomisk risiko for den enkelte utstiller å bestille sin utstillerplass, hver eneste kvadratmeter utstillerplass tilbakebetales dersom verden ikke har fått bukt på Covid 19 viruset.

Utstillerpåmelding
Du kan melde deg på som utstiller her og du finner utstillerkostnader lenger ned her. Du finner alt av telt og messeutstyr i selve påmeldingsskjemaet når du bestiller.

Ny og ukjent med vårt messekonsept?
Vårt messekonsept er like mye en markedsplass - som «messe…» Hvor tilbydere og brukere av transportmateriell møtes utendørs - med én felles publikumsgate slik at samtlige utstillere oppnår like god eksponering mot publikum.

Riktige utstillere riktige publikummere - er noe av faktorene bak vårt suksessfulle messekonsept, som også regnes som en oase for det viktige transportmiljøet.

For øvrig et messekonsept som tilpasset utstillernes små økonomiske marginer i bransjen (NOK 75,- per m2), men hvor hvordan det hele er organisert, sammen med vår etter hvert sagnomsuste ene publikumsgate, medfører et miljø ingen andre messer er i nærheten av. Typiske «innendørs små-utstillere» står samlet i 2 x 250 lange og 6 m dype sammenhengende telt-rekker, med denne omtalte publikumsgata mellom disse teltrekkene.

Publikum starter i den ene enden, går til den andre enden av publikumsgaten, snur og går samme gate tilbake – det spiller altså ingen rolle hvor i denne publikumsgaten man befinner seg som utstiller – ALLE oppnår like god eksponering av sin stand.

Nytt i vårt messekonsept er nå tre serveringssteder som sikrer kort vei for samtlige utstillere.

Utstillerkostnad
Til oss som arrangør er prisen for UTE stands NOK 75,- per m2 og for INNE stands NOK 215,- pluss startavgift NOK 2.850,- og ikke en eneste krone tilkommer oss ut over dette. Gratis parkering, gratis shuttle mellom utstillerplass/utstillerhoteller Gardermoen/OSL flyplass, osv.

OBS: vi forbeholder oss retten til å takke nei til utstillere vi ikke mener gagner et forventet tilreisende publikum. Vår lave utstillerpris tiltrekker seg ofte utstillere som strengt tatt ikke har noe der og gjøre.

Spørsmål/annet, kontakt arrangøransvarlig.