TRANSPORTmessa 2015

           
Tilbake til Gardermoen – i 2019 oppgradert med bedre fasiliteter!

På slutten av 2015 åpnet vi (etter ønsker fra utstillere) for muligheter for å sikre seg plass til vår neste transportmesse i månedsskiftet august/september 2019.

Utstillerne ønsker messer kun annet hvert år f.o.m. 2019, og da årene mellom Elmia/IAA Hannover. Hvilket igjen vil medføre ytterligere påtrykk til hver av messene, hvor påmeldingsserveren (allerede…!) røper om et solid tresifret antall utstillere som har valgt å reservere plass til 2019-messa.

Med dette innrømmer vi også meget stor pågang omkring spørsmålet; Hellerudsletta eller Gardermoen? Herved røpes at nesten 9 av 10 har ønsket seg tilbake til Gardermoen, og mer enn 9 av 10 ville avholde sin egen «transport-markedsplass» i månedsskiftet august/september som for tidligere år.

Nytt er at når vi åpner dørene 29. august 2019 – møtes så vel utstillere som publikummere med vesentlig bedre fasiliteter! Det blir bl.a. tre like store serveringstelt fordelt over hele området. Vannklosetter gleder vi oss også til å by på. Noe kortere publikumsgate blir det også, ved at det nedre området hvor lastebilimportørene står, er ferdig utvidet og asfaltert innen messa går av stabelen.

Utstillerne har talt: Gardermoen blir messearena i årene fremover – nå annet hvert år og da mellom årene hvor Elmia/IAA Hannover arrangeres. Som arrangør lover vi å sette et tak på maks. 200 utstillere – vi ønsker de 200 beste fremfor flest mulige – med dette bedre kvalitet for de som er tilstede og enklere for publikum å forholde seg til noen hektiske messedager.

Som arrangør er vi stolte over å tilrettelegge en transportmesse tilpasset bransjens marginer og helt og holdent styrt av bransjens ønsker. I praksis bransjens eget messekonsept, hvor vi fra starten av og per 2015 har arrangert 3 ganger så mange transportmesser som nærmeste messearrangør.